Curs intensiu Anglès B1 al Juliol

  Data d'inici:  09 de juliol          Durada:  60h            Màx. Alumnes:  15


 
Horari:
De dilluns a divendres de 14.00 a 17.00
Preu:
Subvencionat
Pràctiques:
-
Tipus:
Curs
Adreçat a:
Prioritàriament treballadors en actiu
Nivell:
B1.1.2
Formació Complement.:
-
Descripció del curs

Curs intensiu d’anglès que consolida el nivell elemental i inicia els alumnes en el nivell B1 del Marc Comú Europeu. 

Amb un enfocament oral i participatiu, treballaràs les quatre habilitats, consolidant la base gramatical que et permetrà avançar progressivament.

El curs intensiu serà durant tot el juliol. 

Amb aquest curs apendràs a:

 • Iniciar, mantenir i tancar converses senzilles cara a cara sobre temes coneguts i familiars
 • Fer descripcions de diferents assumptes relacionats amb els meus interessos
 • Expressar i argumentar opinions breument
 • Entendre els arguments principals de texts genèrics sobre temes coneguts
 • Entendre els principals arguments d’articles en revistes i diaris sobre temes d’actualitat coneguts
 • Seguir xerrades clares, curtes i directes sobre temes familiars.
 

Continguts de llenguatge funcional:

 • Finding out information
 • Buying things
 • Making guesses
 • Complaining
 • Giving opinions
 • Requests and offers

 

 
Requisits acadèmics:
Haver assolit un nivell A2
Certificació:
Certificat de l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona.
Certificat d’aprofitament del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Per inscriure's cal:
 • Treballadors en actiu:
  • Fotocòpia DNI
  • Fotocòpia de la nòmina o rebut d'autònom del mes anterior 
 
 • Treballadors aturats:
  • Fotocòpia DNI
  • Full OTG (DONO)
  • Acreditació del número de la Seguretat Social

Les classes són en anglès amb un enfocament oral i participatiu on l’alumne posa en pràctica les estructures que va aprenent parlant des del primer dia.

Es treballa amb llibre de l’alumne, que garanteix un progrés ordenat de les estructures gramaticals i el vocabulari per consolidar la base i assolir progressivament els diferents nivells del Marc Comú Europeu.

 • Proves d’avaluació parcials i finals.