Anglès B1 - CFCC

  Data d'inici:  19 d'abril '21          Durada:  60h / 2 mesos          Màx. Alumnes:  11


   
Horari:
Dilluns, Dimarts i Dimecres de 20.00 a 21.45h
Preu:
Subvencionat
Pràctiques:
-
Tipus:
Curs - Amb certificat acreditatiu de la Universitat de Barcelona
Adreçat a:
Prioritàriament treballadors en actiu
Nivell:
B1.2
Formació Complement.:
-
Descripció del curs

Curs d’anglès general que et permetrà consolidar el nivell B1 del Marc Comú Europeu. 

Amb un enfocament oral i participatiu, treballaràs les quatre habilitats, consolidant la base gramatical que et permetrà avançar progressivament.
 

Amb aquest curs apendràs a:

 • Iniciar, mantenir i tancar converses senzilles cara a cara sobre temes coneguts i familiars
 • Demanar i seguir indicacions detallades
 • Expressar desacord educadament
 • Entendre els arguments generals d'un debat sobre temes coneguts
 • Trobar i entendre informació que necessites en fullets, catàlegs i altres texts breus

Continguts de llenguatge funcional:

 • Giving good and bad news
 • Clarifying opinions
 • Being a good guest
 • Expressing uncertainty
 • Giving advice / warnings

 

 
Requisits acadèmics:
Haver assolit un nivell A2
Certificació:
Certificat de l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona.
Certificat d’aprofitament del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Per inscriure's cal:
 • Treballadors en actiu:
  • Fotocòpia DNI
  • Fotocòpia de la nòmina o rebut d'autònom del mes anterior 
  • Annex I emplenat i signat
 
 • Treballadors aturats:
  • Fotocòpia DNI
  • Full OTG (DONO)
  • Acreditació del número de la Seguretat Social
  • Annex I emplenat i signat

Les classes són en anglès amb un enfocament oral i participatiu on l’alumne posa en pràctica les estructures que va aprenent parlant des del primer dia.

Es treballa amb llibre de l’alumne, que garanteix un progrés ordenat de les estructures gramaticals i el vocabulari per consolidar la base i assolir progressivament els diferents nivells del Marc Comú Europeu.

 • Proves d’avaluació parcials i finals.