Aplicacions Microinformàtiques

  Data d'inici:  18 de setembre          Durada:  màx. 200h            Màx. Alumnes:  15


 
Horari:
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h 
Preu:
Subvencionat
Pràctiques:
--
Tipus:
Unitats Formatives del C.P. Sistemes Microinformàtics
Adreçat a:
Treballadors en actiu i a l'atur
Nivell:
2
Formació
 
Complementària:
-
Descripció del curs

  El curs es composa de 5 unitats formatives acreditables del C.P. Sistemes Microinformàtics on aprendràs a dominar les principals   eines ofimàtiques de l'entorn Office. 
  Adquiriràs coneixements molt transversals en qualsevol lloc de treball coneixent en profunditat les funcionalitats de gestors de correu electrònic, processadors de textos, fulls de càlcul i eines de retoc d'imatges. 
 
  Pots realitzar les Unitats Formatives individualment o completar el mòdul sencer de 200h.

Continguts i Horaris:

  • UF0857: Elaboració de documents de text (50h) - Divendres de 9.00 a 14.00h
  • UF0858: Elaboració de fulls de càlcul (50h) - Dimecres de 9.00 a 14.00h
  • UF0859: Elaboració de presentacions (30h) - Dijous de 9.00h a 14.00h
  • UF0860: Elaboració i modificació d'imatges o altres elements gràfics (30h) - Dimarts de 9.00 a 14.00h
  • UF0856: Assistència d'usuaris en l'ús d'aplicacions ofimàtiques i de correu electrònic (40h) - Dilluns de 9.00 a 14.00h

Formació opcional:

--
 

Requisits acadèmics:
No hi ha requisits acadèmics formals per accedir-hi.
Certificació:
Per obtenir els certificats de les unitats formatives corresponents cal tenir una assistència mínima del 75% i superar el curs amb una nota d’Apte
Per inscriure's cal:
Fotocòpia DNI o NIE
Còpia full DONO de l’OTG
Acreditació número de la Seguretat Social
Còpies compulsades de títols de formació reglada (ESO, EGB, batxillerat, etc.)
CV actualitzat i amb foto