Transmissió d'informació per Internet

  Data d'inici: 10 de desembre        Durada:  40h / 1,5 mesos          Màx. Alumnes:  10


 
Horari:
Dilluns, Dimecres i Dijous de 19.30 a 22.00h.
Preu:
Subvencionat
Pràctiques:
--
Tipus:
Unitat Formativa de Certificat de Professionalitat
Adreçat a:
Prioritàriament treballadors en actiu i en ERTO.
Nivell:
Bàsic
Formació:
--
Complementària:
--
Descripció del curs:


Amb l'aparició de la Covid-19, el teletreball, les videoconferències, els documents al núvol i entorns de treball col·laboratiu han passat a formar part de la nostra vida laboral, i per això, més que mai necessitem ser autònoms en l'ús de l'ordinador i altres dispositius informàtics per poder fer bé la nostra feina

Amb aquest curs, refrescaràs els coneixements tècnics bàsics d'un ordinador i resoldràs els problemes més comuns a més a més de posar-te al dia de les eines de treball col·laboratiu que han vingut per quedar-se com ara Microsoft Teams. 

UF0512: Transmissió d'informació per mitjans convencionals i informàtics (40h)

Amb aquest curs acreditaràs una Unitat Formativa del Certificat de Professionalitat Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents (ADGG 0508).

Amb aquest curs aprendràs a:

  • Instal·lar i desinstal·lar programes i dispositius;
  • Resoldre les incidències més comunes;
  • Treballar amb Microsoft Teams 
  • Conéixer Outlook en profunditat;
 

 

Requisits acadèmics:
Sense requisits previs.
Certificació:
Acreditació dels coneixements en Unitat Formativa o Mòdul del Certificat de Professionalitat de Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents (ADGG0508).
Certificat d’aprofitament del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Per inscriure's cal:
Treballadors en actiu:
- Fotocòpia DNI
- Fotocòpia de la nòmina o rebut d'autònom del mes anterior
- Annex I

Treballadors aturats:
- Fotocòpia DNI
- Full OTG (DONO)
- Acreditació del número de la Seguretat Social
- Annex I

L’enfocament de les classes és sempre pràctic i els continguts són aplicables al lloc de treball. Es treballa amb exemples i exercicis pràctics que l’alumne va resolent amb l’acompanyament del formador.

  • Proves d’avaluació.

               - Annex I