Comptabilitat informatitzada

  Data d'inici:  5 de setembre         Durada:  40h / 2 mesos            Màx. Alumnes:  12


 
Horari:
Dilluns i Dimarts de 19.30h a 22.00h i Dijous de 19.30 a 21.30h 
Preu:
Subvencionat
Pràctiques:
-
Tipus:
Curs
Adreçat a:
Prioritàriament treballadors en actiu 
Nivell:
Bàsic amb coneixements
Certificació:
Modalitat:
 
Certificat del Consorci per a la Formació Contínua 
Presencial
 
Descripció del curs


Aquest curs està adreçat a persones que tinguin coneixements bàsics de comptabilitat i vulguin aprendre a utilitzar aplicacions ofimàtiques especialitzades com Contaplus o similars.

Si has d'assumir noves responsabilitats dins l'àrea d'administració, aquest curs et donarà les eines necessàries per assumir responsabilitats de gestió comptable en una petita i mitjana empresa. 

Aquest curs forma part de l'itinerari de Gestió i Administració que et permet completar i complementar coneixements amb els cursos de: 

 • Actualització fiscal i comptable (15h) - Octubre 2022
 • Nòmines i Seguretat Social I  (30h) - Setembre 2022

Amb aquest curs apendràs a: 

 • Utilitzar les funcions bàsiques de l'aplicació ofimàtica
 • Identificar avantatges i desavantatges d'utilitzar una eina ofimàtica en comptabilitat
 • Gestionar l'aplicatiu ofimàtic de comptabilitat en un nivell mitjà

Continguts:

 • El procés comptable
  • Comptes llibres
  • Assentaments comptables
  • Els documents finals de la comptabilitat
  • Balanç de situació
  • Compte de pèrdues i guanys
 • El programa ofimàtic
  • Què és un programa de comptabilitat
  • Per què serveix
  • Altres aplicacions 
 • Estructura bàsica del programa de comptabilitat 
  • Operacions generals 
  • Definició del Pla General Comptable
  • Obertura de comptes
  • Operacions específiques
  • Definició de comptes i tipus d'IVA
  • Venciments 
  • Immobilitzat
 • Operativa del programa
  • Entrada d'assentaments
  • Realització d'operacions específiques
  • Consultes i obtenció d'informació
  • Tancament de l'exercici
 • Recordatori d'amortitzacions
  • Concepte i necessitat d'amortització
  • Comptabilització de les amortitzacions
  • Regulació fiscal de les amortitzacions
  • Comptabilització amb el programa ofimàtic
 • Provisions i deterioraments de valor
  • Concepte de provisió i deteriorament de valor
  • Principals provisions en el PGC
  • Principals deterioraments de valor en el PGC
  • Regulació de les provisions i deterioraments en l'impost de Societats
 • Moneda estrangera
  • Concepte d'operació en moneda estrangera
  • Problemàtica comptable de les operacions amb moneda estrangera
  • Tractament comptable de les operacions
  • Comptabilització amb el programa ofimàtic.

 

 
Requisits acadèmics:
Tenir coneixements bàsics de comptabilitat. 
Certificació:
En acabar el curs obtindràs un certificat d’aprofitament del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Cal una assistència mínima del 75% del curs.
Per inscriure's cal:
 • Treballadors en actiu:
  • Fotocòpia DNI
  • Fotocòpia de la nòmina o rebut d'autònom del mes anterior 
  • Annex I emplenat i signat
 
 • Treballadors aturats:
  • Fotocòpia DNI
  • Full OTG (DONO)
  • Acreditació del número de la Seguretat Social
  • Annex I emplenat i signat

El curs té un enfocament pràctic i aplicable perquè els continguts presentats es puguin posar en pràctica des del primer dia. Els formadors són professionals en actiu que aporten no només els continguts teòrics sinó la seva valuosa experiència diària en la seva àrea. A partir d’exemples pràctics es van desenvolupant els continguts, dels quals s’avaluarà l’alumne a través d’un projecte o treball de final de curs.