Contractació

  Data d'inici:  Febrer 2021        Durada:  20h / 1 mes            Màx. Alumnes:  12


 
Horari:
Dimarts i Dijous de 19.30h a 22.00h. 
Preu:
Subvencionat
Pràctiques:
-
Tipus:
Curs
Adreçat a:
Prioritàriament treballadors en actiu i en ERTO
Nivell:
Bàsic
Formació
 
Complementària:
-
Descripció del curs


La gestió laboral és un dels aspectes més importants i alhora més complexes de qualsevol empresa. El canvi constant de legislació i normativa que afecta la plantilla contractada dificulta estar al dia dels drets i deures l'empresa i del treballador, augmentant el risc de sancions de la inspecció laboral. 

El curs de contractació et donarà una visió general i els coneixements necessaris per prendre les decisions de gestió laboral  segons la legislació vigent i planificar els recursos humans sense riscs d'incompliment

Aquest curs forma part de l'itinerari de Gestió i Administració on l'alumne que ho vulgui podrà aprofundir i ampliar coneixements al llarg del 2020 amb els cursos

Amb aquest curs apendràs a: 

 • Identificar i analitzar els aspectes administratius i legals relacionats amb la contractació
 • Analitzar els diferents tipus de contractes;
 • Escollir els contractes més a propiats per a cada lloc de treball;
 • Conèixer els requeriments legals de la subcontractació de serveis.

Continguts:

 • Coneixements legals
  • Accés al treball. Principi d'igualtat i no discriminació
  • Intermediació laboral
  • Serveis Públics d'Ocupació
  • Agències de col·locació
 • El contracte de treball
  • Què és un contracte de treball
  • Condicions i modificacions del contracte de treball
  • Suspensió i extinció del contracte de treball
  • Modalitats de contractació
  • La contractació indefinida
  • La contractació temporal
  • Contracte en pràctiques i/o d'aprenentatge 
  • Lliurament de la còpia bàsica
  • Contractes i subcontractes
  • La figura jurídica del frau de llei
  • La subcontractació i les empreses de treball temporal
 • Relació amb l'administració pública
  • La relació contractual amb empleats públics
  • Límits a la contractació d'empleats públics
  • Comunicació als Serveis Públics d'Ocupació
 • Gestió de nòmina
  • Afiliació de treballadors. Alta al RGSS
  • Cotització i pagament de salaris
  • Documents de cotització
  • Sistema Red
 
Requisits acadèmics:
No hi ha requisits acadèmics formals per accedir-hi. 
Certificació:
En acabar el curs obtindràs un certificat d’aprofitament del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Cal una assistència mínima del 75% del curs.
Per inscriure's cal:
 • Treballadors en actiu:
  • Fotocòpia DNI
  • Fotocòpia de la nòmina o rebut d'autònom del mes anterior 
  • Annex I emplenat i signat
 
 • Treballadors aturats:
  • Fotocòpia DNI
  • Full OTG (DONO)
  • Acreditació del número de la Seguretat Social
  • Annex I emplenat i signat

El curs té un enfocament pràctic i aplicable perquè els continguts presentats es puguin posar en pràctica des del primer dia. Els formadors són professionals en actiu que aporten no només els continguts teòrics sinó la seva valuosa experiència diària en la seva àrea. A partir d’exemples pràctics es van desenvolupant els continguts, dels quals s’avaluarà l’alumne a través d’un projecte o treball de final de curs.