Ofimàtica I (ADGG0508)

  Data d'inici: 17 de febrer 2020          Durada:  mín. 40 màx. 150h            Màx. Alumnes:  13


 
Horari:
De dilluns a dijous de 19.30 a 21.30h.
Preu:
Subvencionat
Pràctiques:
--
Tipus:
Unitats Formatives de Certificat de Professionalitat
Adreçat a:
Prioritàriament treballadors en actiu.
Nivell:
Bàsic
Formació:
--
Complementària:
--
Descripció del curs:


Tots el que necessites saber d’ofimàtica en un mòdul de tres unitats formatives, independents l’una de l’altra que et permet acreditar les teves competències per unitat formativa o el mòdul sencer:

  • UF0510: Tractament de textos i presentació bàsica de la informació (60h)
  • UF0511: Tractament bàsic de dades i fulls de càlcul (50h)
  • UF0512: Transmissió de la informació per mitjans convencionals i informàtics (40h)

Tres unitats formatives per dominar les principals aplicacions ofimàtiques en qualsevol lloc de treball. Fes-ne una, algunes o totes cinc i acredita el Mòdul formatiu 0974_1 Tractament de dades, textos i documentació del Certificat de Professionalitat Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents (ADGG 0508).

Pots escollir fer el mòdul sencer de 150h o per parts (40h, 50h o 60h) i només venir els dies que correspongui. 

Amb aquest curs aprendràs a:

  • Aprofitar totes les funcionalitats de Word i agilitzar la teva feina
  • Utilitzar Excel per a càlculs ordinaris i automatitzar-los
  • Retocar imatges a través de múltiples eines per millorar la publicitat, els continguts a les xarxes, al web, etc.
  • Fer presentacions clares, atractives i dinàmiques amb eines pràctiques i senzilles
  • Dominar els secrets dels princials gestors de correu electronic i aplicacions fonamentals del PC per resoldre dubtes i problemes freqüents.

 
 

 

Requisits acadèmics:
Sense requisits previs.
Certificació:
Acreditació dels coneixements en Unitat Formativa o Mòdul del Certificat de Professionalitat de Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents (ADGG0508).
Certificat d’aprofitament del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Per inscriure's cal:
Treballadors en actiu:
- Fotocòpia DNI
- Fotocòpia de la nòmina o rebut d'autònom del mes anterior

Treballadors aturats:
- Fotocòpia DNI
- Full OTG (DONO)
- Acreditació del número de la Seguretat Social

L’enfocament de les classes és sempre pràctic i els continguts són aplicables al lloc de treball. Es treballa amb exemples i exercicis pràctics que l’alumne va resolent amb l’acompanyament del formador.

  • Proves d’avaluació.

               - Annex I