Anglès B1

  Data d'inici:  12 de setembre            Durada:  60h / 3 mesos          Màx. Alumnes:  12


   
Horari:
Dilluns i Dimecres de 19.00 a 21.00h i Dimarts en setmanes alternes de 19.30 a 21.30h
Preu:
Subvencionat
Pràctiques:
-
Tipus:
Curs - Amb certificat oficial de la Universitat de Barcelona
Adreçat a:
Prioritàriament treballadors en actiu
Nivell:
B1.2
Modalitat:
Semi-presencial.  
Descripció del curs


Curs d’anglès general que et permetrà consolidar el nivell B1 del Marc Comú Europeu i acreditar-lo amb un certificat oficial amb la mateixa validesa que el de l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI)

Amb un enfocament oral i participatiu, treballaràs les quatre habilitats, consolidant la base gramatical que et permetrà avançar progressivament.
 

Amb aquest curs apendràs a:

 • Iniciar, mantenir i tancar converses senzilles cara a cara sobre temes coneguts i familiars
 • Demanar i seguir indicacions detallades
 • Expressar desacord educadament
 • Entendre els arguments generals d'un debat sobre temes coneguts
 • Trobar i entendre informació que necessites en fullets, catàlegs i altres texts breus

Continguts de llenguatge funcional:

 • Giving good and bad news
 • Clarifying opinions
 • Being a good guest
 • Expressing uncertainty
 • Giving advice / warnings
 
 Aquest curs s'impartirà en modalitat semi-presencial. Un dia serà presencial al centre i dos dies per l'aula virtual a través de Microsoft Teams amb el professor/a en directe i els horaris establerts.

 

 
Requisits acadèmics:
Haver assolit un nivell A2
Certificació:
Certificat oficial de l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona.
Certificat d’aprofitament del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Cal una assistència mínima del 75%.
Per inscriure's cal:
 • Treballadors en actiu:
  • Fotocòpia DNI
  • Fotocòpia de la nòmina o rebut d'autònom del mes anterior 
  • Annex I emplenat i signat
 
 • Treballadors aturats:
  • Fotocòpia DNI
  • Full OTG (DONO)
  • Acreditació del número de la Seguretat Social
  • Annex I emplenat i signat

Les classes són en anglès amb un enfocament oral i participatiu on l’alumne posa en pràctica les estructures que va aprenent parlant des del primer dia.

Es treballa amb llibre de l’alumne, que garanteix un progrés ordenat de les estructures gramaticals i el vocabulari per consolidar la base i assolir progressivament els diferents nivells del Marc Comú Europeu.

 • Proves d’avaluació parcials i finals.
Comparteix-ho: