Resolució de conflictes

  Data d'inici:  11 d'otubre        Durada:  30h / 1 mes         Màx. Alumnes:  12


   
Horari:
Dimecres i Dijous de 19.00 a 21.30h
Preu:
Subvencionat
Tipus:
Curs
Adreçat a:
Prioritàriament treballadors en actiu
Nivell:
Bàsic
Certificació
Certificat del Consorci per a la Formació Contínua
Modalitat:
Presencial

Descripció del curs


El conflicte forma part de la nostra quotidianitat tant a la feina com a la nostra vida privada. És font de tensions i situacions incòmodes però també resulta en solucions innovadores i fomenta debats imprescindibles per aprendre i progressar, tant en l'àmbit personal com en el professional si sabem gestionar-lo correctament. 

Una gestió constructiva del conflicte és una de les millors eines al nostre abast per trobar solucions creatives a la feina, entendre millor els altres i aprendre de nosaltres mateixos. 

En aquest curs aprendràs les tècniques bàsiques de comunicació i negociació així com el paper que juguen les emocions per identificar correctament la font del conflicte, comprendre altres punts de vista i arribar a solucions satisfactòries i duradores tant per al benestar personal com per al creixement professional.    

Objectius: 

 • Desenvolupar destreses per resoldre situacions conflictives
 • Dominar tècniques de comunicació per a la resolució efectiva de conflictes
 • Dominar l'escolta activa  

Continguts:

 1. El procés de la comunicació i la resolució de conflictes
  1. La comunicació interpersonal
  2. Tipus de comunicacions
  3. La comunicació eficaç
  4. Resolució de conflictes en la nostra vida. Comunicació i resolució de conflictes
 2. Resolució assertiva de conflictes
  1. Conflictes que ens envolten i la seva gestió.
  2. Habilitats per a una comunicació eficaç
  3. Escolta activa, rapport, feedback i missatge
  4. L'assertivitat: què és, com palar amb assertivitat i desenvolupar-la
  5. Gestió de les emocions. Conèixer les nostres emocions i aprendre a gestionar-les
 3. Empatia: habilitat per resoldre conflictes
  1. Empatia i estils de comportament. Establiment d'acords mútuament favorables i negociació eficaç
  2. Empatia: què és, com aplicar-la i com desenvolupar-la
  3. Estils de comportament: entendre i aprendre com es comporta la persona per millorar l'empatia
  4. Gestionar i aconseguir acords favorables per a les dues parts
  5. Negociar eficaçment (win-win)
 4. Metodologia per resoldre conflictes
  1. Metodologia efectiva per a resoldre conflictes
  2. La mediació i  la negociació
  3. Com arribar a acords favorables
 5. Els estils de negociació

Aquest curs forma part de l’itinerari de Coaching i Lideratge, on podràs ampliar, complementar i aprofundir coneixements amb els propers cursos de:

 
Requisits acadèmics:
Sense requisits d'accés. 
Certificació:
Certificat d'aprofitament del Consorci de la Formació Contínua de Catalunya. Cal una assistència mínima del 75%. 
Per inscriure's cal:
 • Treballadors en actiu:
  • Fotocòpia DNI
  • Fotocòpia de la nòmina o rebut d'autònom del mes anterior 
  • Full d'inscripció emplenat i signat
 
 • Treballadors aturats:
  • Fotocòpia DNI
  • Full OTG (DONO)
  • Acreditació del número de la Seguretat Social
  • Full d'inscripció emplenat i signat

Són sessions participatives on es treballa cada punt del contingut posant a la pràctica cada un dels elements, amb la guia i les explicacions necessàries del / la formador/a.

Comparteix-ho: