Si tens d'un nivell A1 a un B1:
opció 1
PROGRESS
opció 2
A MIDA

Mínim 2h / setmana:

1 dia x 2h

2 dies x 1h

Itineraris: 1 i 2


Pla de formació
personalitzat segons les
necessitats

 

 
Si tens d'un nivell B1+ a un C2:
opció 1
PROGRESS
opció 2
PRACTICE
opció 3
A MIDA

Mínim 1,5h / setmana:

1 dia x 1,5h

2 dies x 0,75h

Itineraris: 1, 2, 3 i 4

Mínim 1h / setmana:

1 dia x 1h

Itineraris: 5
 

Pla de formació
personalitzat segons
les necessitats