Oferim un ventall de programes d'anglès per a nens i nenes d'1 a 12 anys any amb una metodologia pràctica i participativa que s'adapta amb l'edat dels alumnes. Els alumnes progressen en la seva competència lingüística tant en la part oral com escrita i acaben el programa Junior amb l'acreditació del nivell A2, el segon nivell de competència del Marc Comú Europeu per a les Llengües.