Oferim un ventall de programes d'anglès per a nens i nenes d'1 a 12 anys any amb una metodologia pràctica i participativa que s'adapta amb l'edat dels alumnes. 

Els alumnes progressen en la seva competència lingüística tant en la part oral com escrita i acaben la primària amb el nivell A2 ben consolidat, que els dóna la base necessària per assolir amb èxit l'imprescindible nivell B2 a l'ESO o a Batxillerat.