Amb el compromís de complir amb els requisits de la Norma ISO 9001:2015 i de millorar de forma contínua l’eficàcia del sistema de gestió es concreta la Política de Qualitat de NEW SCHOOL II S.L.
 
 •   Qualitat de servei, satisfacció del client.
 •  
 • NEW SCHOOL té implantat un sistema de millora contínua dels seus serveis que li permet adaptar-se a un entorn exigent i ràpidament canviant de manera ordenada i eficaç.
 •  
 • El principal objectiu és la la satisfacció de pares, alumnes, empreses i administracions que ens contracten serveis de formació. 
 •  
 • NEW SCHOOL es compromet a donar formació amb continguts actualitzats, rellevants al context laboral, adaptats a les noves necessitats del mercat i amb materials pedagògics de la mà de formadors qualificats i experts en actiu en aquells àmbits on més expertesa i valor afegit pot aportar.
       
 •  Foment d'un entorn laboral sa 
 •  
 • Ens comprometem a generar, mantenir i protegir amb tots els mitjans al nostre abast, un entorn laboral sa, on tots els    membres de l'equip puguin créixer personal i professionalment, rebutjant qualsevol actitud o comportament que no respecti la dignitat personal de tots i cada un d'ells/es independentment de sexe, procedència o creença. 
 
 •   Valoració mesurable de la qualitat.
 •  
 • Cada any es revisen els criteris i els valors mínims que han de tenir els nostres serveis per garantir-ne la qualitat. Anualment, s’analitzen les dades a partir de la puntuació de les administracions, els qüestionaris de satisfacció dels clients, els resultats d’exàmens oficials, entre altres, que ens permeten valorar objectivament si els nostres resultats satisfan el compromís de millora contínua i prendre les mesures oportunes en cada cas.
 
 •   Formació continuada del nostre equip.
 •  
 • La formació és una prioritat estratègica en la visió de NEW SCHOOL per a l’assoliment de la qualitat en els seus serveis. Així, tot l’equip del centre realitza formació contínua per mantenir-se al dia en tots els camps necessaris per dur a terme la seva feina. 
  A més a més, en l’àmbit de la docència, NEW SCHOOL ha desenvolupat un sistema propi de millora contínua del professorat a través de la reflexió, l’anàlisi i el treball en equip que reforça la metodologia de l’escola i el lideratge dels professors. 
 •  
 
 •   L’error, el risc i l’oportunitat
 •  
 • Conscients que l’error i el risc són inherents a l’acció i per tant, no existeix l’error o risc zero, entenem l'error com una oportunitat de millora. Tant els errors que detectem internament com les reclamacions del client, són objecte d’anàlisi per conèixer-ne les vertaderes causes i millorar la nostra provisió del servei. 
  Així mateix, comprenem que qualsevol decisió estratègica i operativa comporta un risc que, de manera sistemàtica estudiem i controlem per minimitzar-ne els efectes i mantenir intacta la qualitat del nostre servei.