En idiomes,
quin és el teu objectiu:Practicar 
       o
Progressar  ?


D’ A1 a B1 construeixes la base.

De B1 a B2 et defenses.

De B2 a C1 et comuniques.

De C1 a C2 ets TU. 
 

 

D’A1 a B1 el teu programa és: PROGRESS

 

De B1+ a C2 escull entre: PROGRESS o PRACTICE 
 

T’imagines una empresa sense objectius?

Una empresa sense objectius és una empresa a la deriva. Les classes d’idiomes sense objectius, també.

L’èxit de la formació rau en què empresa i persones comparteixin el compromís i els beneficis de formar-se a parts iguals.

El nostre pla de formació avança progressivament satisfent tant les inquietuds de les persones com les necessitats de l’empresa amb el compromís mínim imprescindible per obtenir resultats.


 

Quin és el meu programa?

El millor programa és el que té un objectiu concret basat en el teu nivell de partida.

Per sota d’un B1 (mitjà baix), PROGRESS et porta al nivell mínim imprescindible per defensar-te en situacions quotidianes.

A partir d’un B1 consolidat ets capaç de defensar-te i pots escollir si vols continuar millorant la teva competència general amb PROGRESS o només vols mantenir el nivell actual millorant la fluïdesa amb PRACTICE.

Si tens d'un nivell A1 a un B1:
opció 1
PROGRESS
opció 2
A MIDA

Mínim 2h / setmana:

1 dia x 2h

2 dies x 1h

Itineraris: 1 i 2


Pla de formació
personalitzat segons les
necessitats

 

 
Si tens d'un nivell B1+ a un C2:
opció 1
PROGRESS
opció 2
PRACTICE
opció 3
A MIDA

Mínim 1,5h / setmana:

1 dia x 1,5h

2 dies x 0,75h

Itineraris: 1, 2, 3 i 4

Mínim 1h / setmana:

1 dia x 1h

Itineraris: 5
 

Pla de formació
personalitzat segons
les necessitats

 

Itineraris temàtics

Tots els itineraris tracten temàtiques útils, actuals i estimulants però en cada una predomina vocabulari i funcions específques de l’àrea:
 
ITINERARIS PROGRESS

1. English for life

Temes quotidians i generals per a un ampli ventall d’alumnes. Inclou viatges, salut, la feina, art i literatura o l’ús de noves tecnologies,

2. English for the World

Continguts innovadors d’abast internacional que tracten l’àmbit de la ciència, la tecnologia, la psicologia, sociologia o els principals reptes del s. XXI.

3. Professional English

Temes de l’àmbit professional i de l’empresa com les finances, la gestió del conflicte, el treball en equip, la negociació, vendes o d’actualitat econòmica.

 

4. Certificació

Treballa tèniques específiques per a la preparació d’exàmens oficials de Cambridge o de la Universitat de Barcelona.

ITINERARI PRACTICE

5. Communication skills

Temàtica molt diversa que engloba l’àmbit general, professional, científic i tecnològic. A partir de B1. No cobreix gramàtica.

També disponible per a:

FORMACIÓ A MIDA

Amb diagnosi de necessitats:

En 2 sessions d’ 1h identificarem objectius, necessitats, fortaleses i mancances per dissenyar un pla de formació personalitzat segons les necessitats de cada persona a formar.

També disponible per a:

PROGRESS

Objectiu:

Assolir el següent nivell de competència oral i escrita millorant tant la fluïdesa com la correcció, ampliant vocabulari i adquirint noves estructures gramaticals.

Metodologia:

Enfocament comunicatiu amb pràctica de les habilitats orals i escrites adquirint noves estructures gramaticals i ampliant vocabulari.
 
   Nivells disponibles:  d'A1 a C2
   Hores/setmana:   - A1-B1: de 2h a 3,5h
 - B1+ a C2: de 1,5h a 3h
   Llibre de l'alumne:  si
   Grups del mateix nivell:  si
   Avaluacions:  si
   Itineraris disponibles:  English for life (1)
 English for the World (2)
 Professional English (3)
 Certificació (4)

 

Més progrés oral i escrit

Més domini

Acreditable

 

Més dedicació

Menys flexible