En idiomes,
quin és el teu objectiu:Practicar 
       o
Progressar  ?

D’ A1 a B1 construeixes la base.

De B1 a B2 et defenses.

De B2 a C1 et comuniques.

De C1 a C2 ets TU.

 
 
 

D’A1 a B1 el teu programa és: PROGRESS:

 
 
 
 
 

De B1+ a C2 escull entre: PROGRESS o PRACTICE

T'imagines una empresa sense objectius?

Una empresa sense objectius és una empresa a la deriva. Les classes d’idiomes sense objectius, també.

L’èxit de la formació rau en què empresa i persones comparteixin el compromís i els beneficis de formar-se a parts iguals.

El nostre pla de formació avança progressivament satisfent tant les inquietuds de les persones com les necessitats de l’empresa amb el compromís mínim imprescindible per obtenir resultats. 

Quin és el meu programa?

El millor programa és el que té un objectiu concret basat en el teu nivell de partida.

Per sota d’un B1 (mitjà baix), PROGRESS et porta al nivell mínim imprescindible per defensar-te en situacions quotidianes.

A partir d’un B1 consolidat ets capaç de defensar-te i pots escollir si vols continuar millorant la teva competència general amb PROGRESS o només vols mantenir el nivell actual millorant la fluïdesa amb PRACTICE.

Si tens d'un nivell A1 a un B1:
opció 1
PROGRESS
opció 2
A MIDA

Mínim 2h / setmana:

1 dia x 2h

2 dies x 1h

Itineraris: 1 i 2


Pla de formació
personalitzat segons les
necessitats

 

 
Si tens d'un nivell B1+ a un C2:
opció 1
PROGRESS
opció 2
PRACTICE
opció 3
A MIDA

Mínim 1,5h / setmana:

1 dia x 1,5h

2 dies x 0,75h

Itineraris: 1, 2, 3 i 4

Mínim 1h / setmana:

1 dia x 1h

Itineraris: 5
 

Pla de formació
personalitzat segons
les necessitats

 

Itineraris temàtics

Tots els itineraris tracten temàtiques útils, actuals i estimulants però en cada una predomina vocabulari i funcions específques de l’àrea:
 
ITINERARIS PROGRESS

1. English for life

Temes quotidians i generals per a un ampli ventall d’alumnes. Inclou viatges, salut, la feina, art i literatura o l’ús de noves tecnologies.

També disponible per a:

2. English for the World

Continguts innovadors d’abast internacional que tracten l’àmbit de la ciència, la tecnologia, la psicologia, sociologia o els principals reptes del s. XXI.

No disponible en altres idiomes.

3. Professional English

Temes de l’àmbit professional i de l’empresa com les finances, la gestió del conflicte, el treball en equip, la negociació, vendes o d’actualitat econòmica.

També disponible per a:
 

4. Certificació

Treballa tèniques específiques per a la preparació d’exàmens oficials de Cambridge o de la Universitat de Barcelona.

També disponible per a:
 

ITINERARI PRACTICE

5. Communication skills

Temàtica molt diversa que engloba l’àmbit general, professional, científic i tecnològic. A partir de B1. No cobreix gramàtica.

També disponible per a:

FORMACIÓ A MIDA

Amb diagnosi de necessitats:

En 2 sessions d’ 1h identificarem objectius, necessitats, fortaleses i mancances per dissenyar un pla de formació personalitzat segons les necessitats de cada persona a formar.

També disponible per a:

PROGRESS

Objectiu:

Assolir el següent nivell de competència oral i escrita millorant tant la fluïdesa com la correcció, ampliant vocabulari i adquirint noves estructures gramaticals.

Metodologia:

Enfocament comunicatiu amb pràctica de les habilitats orals i escrites adquirint noves estructures gramaticals i ampliant vocabulari.
 
   Nivells disponibles:  d'A1 a C2
   Hores/setmana:   - A1-B1: de 2h a 3,5h
 - B1+ a C2: de 1,5h a 3h
   Llibre de l'alumne:  si
   Grups del mateix nivell:  si
   Avaluacions:  si
   Itineraris disponibles:  English for life (1)
 English for the World (2)
 Professional English (3)
 Certificació (4)


  Més progrés oral i escrit

  Més domini

  Acreditable


 

   Més dedicació

  Menys flexible

PRACTICE

Objectiu:

Mantenir el nivell de competència oral actual millorant la fluïdesa i ampliant el vocabulari.

Metodologia:

Classes centrades en la comprensió i expressió orals que potencien funcions comunicatives quotidianes a partir de recursos audiovisuals i jocs de situació. No es treballa gramàtica.
 
   Nivells disponibles:  De B1+ a C2
   Hores/setmana:   D'1h a 2h
   Llibre de l'alumne:  si
   Grups del mateix nivell:  si
   Avaluacions:  si
   Itineraris disponibles: Communication skills (5)


  Menys dedicació

  Més flexible

  Més oral


 

   No avança de nivell

  No acreditable

Classes en Aula Virtual

Com les classes presencials però sense els inconvenients:
  • Classes en directe i amb companys
  • Estalvia‘t desplaçaments
  • Connecta’t des d’on vulguis

Connexions a través de Microsoft Teams:

  • Sales virtuals per a treball en parelles o grups
  • Comparteix documents i pantalla
  • Possibilitat de veure una classe que t’has perdut (1)

Plataforma online amb activitats auto-corregibles

  • Connecta’t des del PC o descarrega’t la APP al mòbil
  • Practica amb de speaking a casa
  • Accedeix al teu llibre digital des d’on siguis (2)


També opció de classes presencials a Tàrrega i fins a 35km al voltant. 
 
 


Classes en aula virtual amb professor en directe.


Professors experts, en formació contínua a la New School.


Classes pràctiques i participatives on parlaràs des del primer dia.


Materials de qualitat, amb continguts estimulants i estructurats pel teu nivell. 
  BÀSIC FLEXI A MIDA
Inclou gestió de la bonificació SÍ✔ SÍ✔ SÍ✔
Gestió enviament material del curs (3) SÍ✔ SÍ✔ SÍ✔
Prova de nivell, control d’assistència i seguiment de continguts SÍ✔ SÍ✔ SÍ✔
Pràctica extra interactiva SÍ✔ SÍ✔ Segons programa
Amb certificat oficial SÍ✔ Segons programa Segons programa
Programes disponibles Progress Progress i Practice Progress, Practice i A mida
Itineraris disponibles 1 i 2 1, 2, 3, 4 i 5 1 a 5 i a mida
Hores / setmana 2h Segons programa A mida
Metodologia i llibre de l’alumne Segons itinerari Segons itinerari Segons programa
Mínim d’alumnes per grup 3  Sense mínim Sense mínim
Decideix el teu horari (1)  NO SÍ✔ SÍ✔
Decideix el teu calendari NO SÍ✔ SÍ✔
Alumnes d’una mateixa empresa NO SÍ✔ SÍ✔
Canvi d’horaris i recuperació de classes NO 2 (si no està bonificat) 5 (si no està bonificat)
Admet cancel·lacions NO NO SÍ (si no està bonificat)
Opció classes presencials (2) NO SÍ✔ SÍ✔
Pla de formació a mida NO NO SÍ✔
Escull el teu itinerari temàtic NO SÍ✔ SÍ✔
Preu / hora grup en aula virtual - 50,50€ 61€
Preu / hora per alumne en aula virtual 12€ - -