Itineraris temàtics

Tots els itineraris tracten temàtiques útils, actuals i estimulants però en cada una predomina vocabulari i funcions específques de l’àrea:
 
ITINERARIS PROGRESS

1. English for life

Temes quotidians i generals per a un ampli ventall d’alumnes. Inclou viatges, salut, la feina, art i literatura o l’ús de noves tecnologies.

També disponible per a:

2. English for the World

Continguts innovadors d’abast internacional que tracten l’àmbit de la ciència, la tecnologia, la psicologia, sociologia o els principals reptes del s. XXI.

No disponible en altres idiomes.

3. Professional English

Temes de l’àmbit professional i de l’empresa com les finances, la gestió del conflicte, el treball en equip, la negociació, vendes o d’actualitat econòmica.

També disponible per a:
 

4. Certificació

Treballa tèniques específiques per a la preparació d’exàmens oficials de Cambridge o de la Universitat de Barcelona.

També disponible per a:
 

ITINERARI PRACTICE

5. Communication skills

Temàtica molt diversa que engloba l’àmbit general, professional, científic i tecnològic. A partir de B1. No cobreix gramàtica.

També disponible per a:

FORMACIÓ A MIDA

Amb diagnosi de necessitats:

En 2 sessions d’ 1h identificarem objectius, necessitats, fortaleses i mancances per dissenyar un pla de formació personalitzat segons les necessitats de cada persona a formar.

També disponible per a: