Coaching de fortaleses

  Data d'inici: 25 d'abril           Durada:  40h / 2 mesos           Màx. Alumnes:  10


   
Horari:
Dimarts i Dijous de 19.00 a 21.30 h
Preu:
Subvencionat
Pràctiques:
-
Certificació:
Certificat del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
 
Adreçat a:
Prioritàriament treballadors en actiu
Nivell:
Bàsic
Modalitat:
Semi-presencial
Descripció del curs

Vols treure el millor de tu mateix/a? No saps com treure el millor dels teus fills? Sents que no saps com aprofitar el potencial del teu equip? 

Saber identificar fortaleses i traçar uns objectius personals i professionals a partir d'aquí és fonamental per al benestar personal i el desenvolupament professional.  

A través del coaching de fortaleses descobriràs les fortaleses pròpies, dels teus fills o del teu equip per centrar els esforços i l'energia en allò que donarà els millors resultats i aconseguirà la màxima motivació de qui en sigui el beneficiari. 

Els darrers anys, el coaching s'ha implantat en els millors programes d'habilitats directives i en departaments de recursos humans de grans empreses pels seus magnífics resultats en el desenvolupament professional i l'augment de la felicitat a la feina i benestar personal.  
 

Objectius: 

 • Saber identificar fortaleses pròpies i en els altres. 
 • Saber motivar les persones millorant la seva auto-estima traçant uns objectius coherents per a les seves fortaleses. 
 • Millorar les relacions personals i professionals a través del coaching de fortaleses. 

Continguts:

 • Exposició del Coaching per fortaleses
  • Coneixements/capacitats cognitives i pràctiques
   • Identificació de les bases i principis bàsics
    • Introducció al Coaching de fortaleses
    • Fortaleses vs debilitats
    • Diccionari i classificació de les fortaleses
    • Desenvolupament estratègic de les fortaleses del coach i de la coachee
  • Habilitats de gestió, personals i socials: 
   • Disposició per al desenvolupament de les fortaleses del coach i el coachee
 • La figura del coach
  • Coneixements/capacitats cognitives i pràctiques
   • Habilitats del coach
   • Codi ètic a les intervencions de Coaching
  • Habilitats de gestió, personals i socials
   • Valoració de l'acompanyament dins dels límits establerts pel codi ètic
 • Procés del coaching de fortaleses
  • Coneixements/capacitats cognitives i pràctiques
   • Delimitació de les cinc fases del procés
   • Comprensió de la fase preparatòria. Motivació, comprensió, aclariment i acord de l'objectiu
   • Indentificació i descobriment de les fortaleses presents. Comprovació i apreciació. 
   • Exploració d'usos
   • Generació d'estratègies
  • Habilitats de gestió, personals i socials
   • Rigor en el desenvolupament de les diferents fases d'un procés de coach
 • Aplicació del procés de coaching de fortaleses
  • Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
   • Generalització de l'experiència de l'ús estratègic de les fortaleses a l'àmbit personal i professional
  • Habilitats de gestió, personals i socials
   • • Responsabilitat en la correcta aplicació del model

 
 
Requisits acadèmics:
Títol Professional Bàsic (FP Bàsica). Títol d'ESO o equivalent. Certificat Professional de nivell 1. Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent. Certificat Professional de nivell 2.  
Certificació:
Certificat del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Per inscriure's cal:
 • Treballadors en actiu:
  • Fotocòpia DNI
  • Fotocòpia de la nòmina o rebut d'autònom del mes anterior 
  • 2024_Annex emplenat i signat
 
 • Treballadors aturats:
  • Fotocòpia DNI
  • Full OTG (DONO)
  • Acreditació del número de la Seguretat Social
  • 2024_Annex emplenat i signat

Són sessions participatives on es treballa cada punt del contingut posant a la pràctica cada un dels elements, amb la guia i les explicacions necessàries del / la formador/a.