Nòmines i seguretat social

  Data d'inici: 12 de setembre       Durada:  30h / 1 mes              Màx. Alumnes:  12


 
Horari:
Dilluns i Dimecres de 19.00h a 22.00h (presencial). Dijous de 19.00 a 22.00 (aula virtual) 
Preu:
Subvencionat
Pràctiques:
-
Tipus:
Curs
Adreçat a:
Prioritàriament treballadors en actiu
Nivell:
Mitjà
Modalitat:
Aula virtual (amb professor/a en directe)
Descripció del curs


Amb aquest curs adquiriràs els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines en tots els supòsits que puguin donar-se en l'empresa, així com l'elaboració d'assegurances socials i contractes segons la normativa vigent. 
També aprendràs a confeccionar un contracte de treball i el càlcul d'una aplicació.

Objectius: 

 • Conéixer l'estructura salarial i extrasalarial del conveni col·lectiu de referència
 • Conéixer els diferents apartats del full de salari i la seva utilitat
 • Confeccionar nòmines amb diferents supòsits
 • Distingir elements específics de salari en diferents situacions
 • Comprendre la relació entre salari i cotització a la Seguretat Social
 • Calcular bases de cotització a la Seguretat Social
 • Reconéixer el cost patronal de la Seguretat Social - TC1 i TC2.

Continguts:

 1. El contracte de treball
 2. Afiliació a la Seguretat Social. Altes i baixes
 3. Rebut de salaris
 4. Nòmines
 5. Cotització a la Seguretat Social
 

Aquest curs forma part de l'itinerari de Gestió i Administració que et permet completar i complementar coneixements amb els cursos de: 

 • Comptabilitat informatitzada (40h) - Setembre 2022
 • Actualització fiscal i comptable (15h) - Octubre 2022
Aquest curs s'impartirà parcialment per Aula Virtual.
L'aula virtual són classes amb professor/a en directe en l'horari especificat a través de vídeoconferència.


 
 
Requisits acadèmics:
No hi ha requisits acadèmics formals per accedir-hi. 
Certificació:
En acabar el curs obtindràs un certificat d’aprofitament del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Cal una assistència mínima del 75% del curs.
Per inscriure's cal:
 • Treballadors en actiu:
  • Fotocòpia DNI
  • Fotocòpia de la nòmina o rebut d'autònom del mes anterior 
  • Annex I emplenat i signat
 
 • Treballadors aturats:
  • Fotocòpia DNI
  • Full OTG (DONO)
  • Acreditació del número de la Seguretat Social
  • Annex I emplenat i signat

El curs té un enfocament pràctic i aplicable perquè els continguts presentats es puguin posar en pràctica des del primer dia. Els formadors són professionals en actiu que aporten no només els continguts teòrics sinó la seva valuosa experiència diària en la seva àrea. A partir d’exemples pràctics es van desenvolupant els continguts, dels quals s’avaluarà l’alumne a través d’un projecte o treball de final de curs.