Finances per a no financers - CFCC

  Data d'inici:  08 d'abril '21          Durada:  40h / 2 mesos            Màx. Alumnes:  15


   
Horari:
Dimarts i Dijous de 19.30 a 21.45
Preu:
Subvencionat
Pràctiques:
-
Tipus:
Curs
Adreçat a:
Prioritàriament treballadors en actiu
Nivell:
Bàsic
Formació Complement.:
-
Descripció del curs


Tant si vols adquirir els coneixements per l'àmbit personal com el professional, aquest curs et serà molt útil per poder prendre millors decisions de compra, d'estalvi o de finançament en les teves gestions diàries. 

T'introduirà al món de les finances proporcionant una visió integrada dels conceptes i instruments clau de comptabilitat i finances per a l'anàlisi, planficiació i control, que et serviran tant per tenir una visió integrada de l'empresa com per a una millor salut financera en la teva vida personal. 

Objectius: 

 • Conèixer conceptes generals bàsics de comptabilitat i el pla general comptable
 • Comprendre els aspectes econòmico-financers d'una empresa i el seu control de gestió
 • Adquirir nocions necessàries sobre finances i gestió econòmica de l'empresa
 • Conèixer la gestió financera d'una empresa

Continguts:

 • La comptabilitat a l'empresa
  • Pla General Comptable: estructura i marc conceptual
  • Conceptes bàsics de comptabilitat financera
 • Anàlisi econòmico-financera
  • Els estats financers
  • Anàlisi de solvència
  • Anàlisi de l'endeutament financer
  • Anàlisi de l'autonomia financera
  • Anàlisi de la liquiditat
  • El fons de maniobra
  • El cicle d'explotació
  • Període de maduració
 • Control de gestió
  • Àrees de control
  • Costos, tresoreria i pressupostos
  • Indicadors i quadres de comandament
 • Introducció a les finances
  • Patrimoni
  • Fons de maniobra
  • Balanç de la situació
  • Compte de pèrdues i guanys
  • Ratis
 • Gestió econòmica de l'empresa
  • Cash-flow. Auto-finançament
  • Rendibilitat econòmica i rendibilitat financera
  • Apalancament
  • Llindar de rendibilitat
  • Anàlisi de costos: cost-benefici
  • Anàlisi d'inversions
  • Pressupostos de tresoreria
 • Gestió financera de l'empresa
  • Fonts de finçament a curt termini
  • Fonts de finançament a curt termini
  • Anàlisi patrimonial dels estats financers
 
Requisits acadèmics:
--
Certificació:
--
Per inscriure's cal:
 • Treballadors en actiu:
  • Fotocòpia DNI
  • Fotocòpia de la nòmina o rebut d'autònom del mes anterior 
  • Annex I emplenat i signat
 
 • Treballadors aturats:
  • Fotocòpia DNI
  • Full OTG (DONO)
  • Acreditació del número de la Seguretat Social
  • Annex I emplenat i signat

Són sessions participatives on es treballa cada punt del contingut posant a la pràctica cada un dels elements, amb la guia i les explicacions necessàries del / la formador/a.