Comptabilitat avançada

  Data d'inici:  08 d'abril        Durada:  60h / 2 mesos            Màx. Alumnes:  12


 
Horari:
Dilluns, Dimecres i Dijous de les 19:30 a les 22:00
Preu:
Subvencionat
Certificació:
Certificat del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
 
Adreçat a:
Prioritàriament treballadors en actiu 
Nivell:
Mitjà
Modalitat: 
Presencial
Descripció del curs


Aquest curs està adreçat a persones que tinguin coneixements bàsics de comptabilitat i vulguin ampliar-los i aprofundir-los per desenvolupar tasques globals de gestió comptable.

Si has d'assumir noves responsabilitats dins l'àrea d'administració, aquest curs et donarà les eines necessàries per assumir responsabilitats de gestió comptable en una petita i mitjana empresa. 

Amb aquest curs apendràs a: 

 • Definir la relació entre comptabilitat i finances.
 • Donar una visió global i integradora de la comptabilitat.
 • Identificar i analitzar la relació entre comptabilitat i fiscalitat.
 • Aconseguir una autonomia important del alumne en el camp comptable.

Continguts:

 • Conceptes generals
  • Cas pràctic
 • Immobilitzat
  • Valoració dels immobilitzats
  • Amortització
   • Comptabilització
   • Normativa fiscal de valoració
 • Provisions i deterioraments de valor 
  • Concepte de provisió i deteriorament de valor
   • El principi de prudència
  • Principals provisions en el Pla General Comptable
   • Tractament comptable inicial i posterior
  • Regulació de les provisions i deterioraments en l'Impost de Societats
   • Provisions i deterioraments deduïbles i no deduïbles
 • Moneda estrangera
  • Concepte d'operació en moneda estrangera
   • Distinció d'operacions en moneda estrangera i operacions amb l'exterior
  • Problemàtica comptable en les operacions en moneda estrangera
   • Diferències de canvi
   • Partides monetàries i no monetàries
  • Tractament comptable de les operacions
   • En el moment de realitzar-se
   • Al final de l'exercici
 • Valors immobiliaris
  • Concepte de valors immobiliaris
  • Principals tipus de valors
   • Instruments de patrimoni
   • Instruments de deute
  • Classificació dels instruments financers actius en el PGC

Aquest curs forma part de l'itinerari de GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ que et permet completar i complementar coneixements amb els cursos de: 

 • Comptabilitat bàsica (60h) - Gener 2024 - COMPLET
 • Comptabilitat informatitzada (40h) - Setembre 2024
 • Nòmines i Seguretat Social I (30h) - Setembre 2024
 • Anàlisi i control de costos (25h) - Tardor 2024
 • Actualització fiscal i comptable (15h) - Tardor 2024

 

 
Requisits acadèmics:
Tenir coneixements bàsics de comptabilitat. 
Certificació:
En acabar el curs obtindràs un certificat d’aprofitament del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Cal una assistència mínima del 75% del curs.
Per inscriure's cal:
 • Treballadors en actiu:
  • Fotocòpia DNI
  • Fotocòpia de la nòmina o rebut d'autònom del mes anterior 
  • Annex I emplenat i signat
 
 • Treballadors aturats:
  • Fotocòpia DNI
  • Full OTG (DONO)
  • Acreditació del número de la Seguretat Social
  • Annex I emplenat i signat

El curs té un enfocament pràctic i aplicable perquè els continguts presentats es puguin posar en pràctica des del primer dia. Els formadors són professionals en actiu que aporten no només els continguts teòrics sinó la seva valuosa experiència diària en la seva àrea. A partir d’exemples pràctics es van desenvolupant els continguts, dels quals s’avaluarà l’alumne a través d’un projecte o treball de final de curs.