NEW SCHOOL és entitat organitzadora de formació contínua per Fundae (antiga Fundación Tripartita) des de 2004 i oferim la gestió de la bonificació gratuïta a les empreses que ens contracten la formació.

Què cal tenir en compte per organitzar una formació?
Si vols fer formació a l’empresa, t’ajudem a posar fil a l’agulla amb aquest senzill qüestionari  que t’ajudarà a tenir en compte els elements més importants perquè la formació sigui un èxit.

Preguntes freqüents:

Es tracta d’un crèdit anual que qualsevol empresa amb un o més treballadors en règim general pot descomptar-se de la quota a la Seguretat Social quan els seus treballadors fan formació.

En funció del número de treballadors, el nombre d’alumnes per grup i el tipus de formació, l’empresa es podrà deduir parcial o íntegrament l’import de la formació als seus treballadors de la quota a la Seguretat Social.  
Trobareu més informació aquí.
 

És una entitat que s’encarrega d’organitzar la formació i de la gestió dels tràmits administratius amb Fundae en nom de l’empresa perquè pugui bonificar-se la formació amb èxit.

L’empresa que es bonifica és en últim terme qui respon legalment de la gestió dels fons per a la formació. També és qui es fa càrrec de la despesa de la formació si la bonificació no s’ha gestionat correctament.  Per això és molt recomanable escollir una entitat organitzadora reconeguda i experta per evitar sorpreses un cop finalitzada la formació.
 

Podeu utilitzar el simulador de crèdit de Fundae o demanar-nos que ho consultem per vosaltres sense cap cost.

 

En general si, sempre que la seva durada tingui un mínim de dues hores. Hi ha algunes excepcions i sempre és recomanable consultar amb una entitat organitzadora abans de contractar la formació.   

El saldo acumulat a 31 de desembre no és acumulable al fons de l’any següent, per tant, si no s’ha fet ús de la totalitat del crèdit disponible, aquest es perd.