Nivells formatius:
En funció del Certificat de Professionalitat, hi pot haver un nivell formatiu d'accés. Hi ha tres nivells formatius d'accés als Certificats de professionalitat:
 • Nivell 1: No requereixen acreditar cap formació reglada prèvia.
 • Nivell 2: Requereixen el títol de l'ESO o passar una prova de coneixements generals.
 • Nivell 3: Requereixen el títol de Batxillerat o passar una prova de coneixements generals.
Mostra del diploma de certificat de professionalitat
Qui els expedeix?
Els Certificats de Professionalitat són títols oficials expedits pel Servicio Público de Empleo Estatal o les Comunitats Autònomes en diferents especialitats professionals i tenen validesa en tot l'estat espanyol. A Catalunya, l'administració laboral competent per expedir un Certificat de Professionalitat és el Servei d'Ocupació de Catalunya.

Quines avantatges tenen?
Acrediten un treballador en una qualificació professional estipulada en el Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals millorant significativament el seu CV perquè:
 •     Reconeix i acredita les qualificacions professionals de les persones;
 •     Es valora per a qualsevol procés de selecció a l'administració pública;
 •     Permeten la convalidació parcial amb estudis de formació professional del sistema educatiu;
 •     Permeten la mobilitat laboral a tot l'Estat espanyol ja que té validesa a tot el territori espanyol.

Pots sol·licitar plaça a l'escola per telèfon (973311143) o venint personalment a l'escola. Per inscriure't formalment necessitaràs la següent documentació: 

Si estàs treballant: 

 • Fotocòpia DNI
 • Fotocòpia de la nòmina o rebut d'autònom del mes anterior 
 • Emplenar l'Annex I

Si ets a l'atur: 

 • Fotocòpia DNI o NIE
 • Còpia full DONO de l’OTG
 • Acreditació número de la Seguretat Social
 • Còpies compulsades de títols de formació reglada (ESO, EGB, batxillerat, etc.)
 • CV actualitzat i amb foto

 

Si estàs treballant: 

 • Fotocòpia DNI
 • Fotocòpia de la nòmina o rebut d'autònom del mes anterior 
 • Emplenar l'Annex I

Si ets a l'atur: 

 • Fotocòpia DNI o NIE
 • Còpia full DONO de l’OTG
 • Acreditació número de la Seguretat Social
 • Còpies compulsades de títols de formació reglada (ESO, EGB, batxillerat, etc.)
 • CV actualitzat i amb foto

 

Hi ha certificats de professionalitat de diferents nivells d'accés en funció de la titolació que es requereix: 

 • Certificats de nivell 1: no hi ha requisits acadèmics previs. 
 • Certificats de nivell 2: Cal tenir el Graduat Escolar, la ESO, les proves d'accés a un CFGM o un certificat de professionalitat de la mateixa família de nivell 1. 
 • Certificats de nivell 3: Cal tenir el títol de Batxillerat, un CFGS o superior. 
Per obtenir el certificat, caldrà una assistència mínima del 75% i tenir una qualificació d'APTE en acabar el curs.  

Si. El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya organitza i promou cursos subvencionats específicament adreçats a treballadors en actiu cada any. Aquests cursos solen ser de durada més curta que els Certificats de Professionalitat, ja que aquesta formació té com a objectiu actualitzar i complementar coneixements. 

També hi ha algunes places reservades per a treballadors en actiu en totes les convocatòries de formació per a aturats que cada any organitza el Servei d'Ocupació de Catalunya i que solen ser en la seva majoria certificats de professionalitat, que tenen com a objectiu acreditar competències de l'alumne per poder treballar en un determinat sector o lloc de treball .