NEW SCHOOL és entitat organitzadora de formació contínua per Fundae (antiga Fundación Tripartita) des de 2004 i oferim la gestió de la bonificació gratuïta a les empreses que ens contracten la formació.

Què cal tenir en compte per organitzar una formació?
Si vols fer formació a l’empresa, t’ajudem a posar fil a l’agulla amb aquest senzill qüestionari  que t’ajudarà a tenir en compte els elements més importants perquè la formació sigui un èxit.

Preguntes freqüents:

Es tracta d’un crèdit anual que qualsevol empresa amb un o més treballadors en règim general pot descomptar-se de la quota a la Seguretat Social quan els seus treballadors fan formació.

En funció del número de treballadors, el nombre d’alumnes per grup i el tipus de formació, l’empresa es podrà deduir parcial o íntegrament l’import de la formació als seus treballadors de la quota a la Seguretat Social.  
Trobareu més informació aquí.
 

És una entitat que s’encarrega d’organitzar la formació i de la gestió dels tràmits administratius amb Fundae en nom de l’empresa perquè pugui bonificar-se la formació amb èxit.

L’empresa que es bonifica és en últim terme qui respon legalment de la gestió dels fons per a la formació. També és qui es fa càrrec de la despesa de la formació si la bonificació no s’ha gestionat correctament.  Per això és molt recomanable escollir una entitat organitzadora reconeguda i experta per evitar sorpreses un cop finalitzada la formació.
 

Podeu utilitzar el simulador de crèdit de Fundae o demanar-nos que ho consultem per vosaltres sense cap cost.

 

En general si, sempre que la seva durada tingui un mínim de dues hores. Hi ha algunes excepcions i sempre és recomanable consultar amb una entitat organitzadora abans de contractar la formació.   

El saldo acumulat a 31 de desembre no és acumulable al fons de l’any següent, per tant, si no s’ha fet ús de la totalitat del crèdit disponible, aquest es perd.


Si no hi ha prou alumnes per formar un grup homogeni dins l’empresa, els alumnes es poden incorporar individualment als cursos d’Anglès General de l’escola i bonificar-se’l igualment. 

Quadre del nombre de cursos i equivalències de nivells dels diferents programes de progrés de nivell per a empreses: