Atenció Centrada en la Persona

  Data d'inici:  10 de gener          Durada:  20h            Màx. Alumnes:  10


 
Horari:
Dimarts i Dijous de 14.45h a 16.45h. 
Preu:
Subvencionat
Pràctiques:
-
Tipus:
Curs
Adreçat a:
Prioritàriament treballadors en actiu
Nivell:
Bàsic
Formació
 
Complementària:
-
Descripció del curs


L'Atenció Centrada en la Persona (ACP) és un enfocament de l'atenció, cura i seguiment de les persones depenents que es fonamenta en la seva dignitat i autonomia. L'ACP proposa dissenyar models d'atenció a la persona depenent que reforcin les seves fortaleses i deixin en un segon terme els dèficits, aconseguint un major grau d'empoderament de la persona.

Per això, sovint posar a la pràctica l'ACP en un centre assistencial requereix de canvis importants de concepte com ara reordenar les prioritats en la planificació de tasques, reduir el pes de les opinions dels professionals en les preses de decisions respecte de la persona o canviar formes de treballar i relacionar-se amb les persones. 
 
Implantada originalment als anys 70 als països anglosaxons i molt extesa actualment als països nòrdics, és tant una metodologia per implementar canvis com una eina d'avaluació de les actuacions que es duen a terme. 

Amb aquest curs apendràs a: 

 • Conèixer els possibles tractaments que es poden seguir en un centre assistencial del punt de vista pràctic i adaptat a la realitat de cada centre.
 • Analitzar el funcionament actual del centre per definir un pla personalitzat d'actuació per a cada usuari on establir objectius i mecanismes que promoguin al màxim l’autonomia personal.
 • Proposar i aplicar tècniques i instruments de la intervenció personalitzada i orientada a la persona.

Continguts:

 • Tipus de pacients i patologies. La valoració geriàtrica integral.
 • La valoració funcional i la promoció de l’autonomia:
  • Eines i recursos de suport i adaptacions (adaptacions per transferències, cadires de rodes, pròtesi...) per les activitats terapèutiques
 • Les activitats terapèutiques:
  • Marc teòric de la “atenció centrada en la persona”
  • la necessitat d'adaptar l'actual model biopsicosocial a la realitat de l'usuari actual
  • Les 8 dimensions de Shalock i Verdugo i
  • La conceptualització de la ACP mitjançant el concepte VIP’s. Bradford, DawnBrooker:
 • Personalització i autonomia. Les persones i els seus drets.
 • La participació: agents implicats. La persona, la família, els professionals i la comunitat.
 • Aspectes psicoafectius i relacional. El diferents rols professionals que intervenen en la perspectiva de l'atenció centrada en la persona
 • Les intervencions: noves eines d’intervenció. PIAI, referents, unitats de convivència etc.

 

 
Requisits acadèmics:
No hi ha requisits acadèmics formals per accedir-hi. 
Certificació:
En acabar el curs obtindràs un certificat d’aprofitament del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Cal una assistència mínima del 75% del curs.
Per inscriure's cal:
 • Treballadors en actiu:
  • Fotocòpia DNI
  • Fotocòpia de la nòmina o rebut d'autònom del mes anterior 
 
 • Treballadors aturats:
  • Fotocòpia DNI
  • Full OTG (DONO)
  • Acreditació del número de la Seguretat Social

El curs té un enfocament pràctic i aplicable perquè els continguts presentats es puguin posar en pràctica des del primer dia. Els formadors són professionals en actiu que aporten no només els continguts teòrics sinó la seva valuosa experiència diària en la seva àrea. A partir d’exemples pràctics es van desenvolupant els continguts, dels quals s’avaluarà l’alumne a través d’un projecte o treball de final de curs.

Comparteix-ho: