Anglès B2_D

  Data d'inici:  16 de setembre            Durada:  60h / 3 mesos          Màx. Alumnes: 10


   
Horari:
Dilluns, Dimarts i Dijous de 19.15 a 22.00h 
Preu:
Subvencionat
Pràctiques:
-
Certificat:
Certificat oficial de la Universitat de Barcelona
Adreçat a:
Prioritàriament treballadors en actiu
Nivell:
B2.2
Modalitat:
Presencial  
Descripció del curs


Amb aquest curs d’anglès general consolidaràs i certificaràs el nivell B2 del Marc Comú Europeu, el nivell de competència mínima necessària tant en l'àmbit acadèmic com professional.

El nivell B2 (mitjà alt) és el nivell a partir del qual comences a expressar-te amb fluïdesa i confiança sobre un ampli ventall de temes sense limitacions constants per falta d'estructures gramaticals o de vocabulari. 

Amb un enfocament oral i participatiu, treballaràs les quatre habilitats, consolidant la base gramatical que et permetrà avançar progressivament.

El curs et consolida en la banda de competència del B2.2 i inclou l'examen oficial de la Universitat de Barcelona amb la corresponent certificació a final de curs

Amb el nivell B2 assoliràs les competències següents:

 • Entendre les idees principals d'un text complex i abstracte en llenguatge estàndard
 • Entendre fins al detall d'una conversa en llenguatge estàndard
 • Argumentar detalladament i relacionant idees complexes 
 • Fer una presentació sobre un tema general o específic avaluant pros i contres
 • Resumir informació i arguments de diverses fonts com ara articles o informes, debats, presentacions, etc.
 • Escriure cartes formals o estàndard demanant informació, posant reclamacions, fent una oferta...

Continguts de llenguatge funcional:

 • Describing problems and suggesting solutions 
 • Giving advice tactfully
 • Speculating about a series of events
 • Discussing hypothetical situations
 • Holding a debate
 • Persuading 
 • Adding emphasis
  Cal fer prova de nivell aquí
 
  

 

 
Requisits acadèmics:
Tenir un nivell B1 consolidat i competències inicials de nivell B2.
Certificació:
Certificat oficial de l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona.
Certificat d’aprofitament del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Cal una assistència mínima del 75%.
Per inscriure's cal:
 • Treballadors en actiu:
  • Fotocòpia DNI
  • Fotocòpia de la nòmina o rebut d'autònom del mes anterior 
  • 2024_Annex emplenat i signat
 
 • Treballadors aturats:
  • Fotocòpia DNI
  • Full OTG (DONO)
  • Acreditació del número de la Seguretat Social
  • 2024_Annex emplenat i signat

Les classes són en anglès amb un enfocament oral i participatiu on l’alumne posa en pràctica les estructures que va aprenent parlant des del primer dia.

Es treballa amb llibre de l’alumne, que garanteix un progrés ordenat de les estructures gramaticals i el vocabulari per consolidar la base i assolir progressivament els diferents nivells del Marc Comú Europeu.

 • Proves d’avaluació finals.