Anglès B2.A

  Data d'inici:  29 d'abril            Durada:  60h / 3 mesos          Màx. Alumnes: 10


   
Horari:
Dilluns, Dimarts i Dimecres de 19.15 a 21.45h 
Preu:
Subvencionat
Pràctiques:
-
Certificat:
Certificat oficial de la Universitat de Barcelona
Adreçat a:
Prioritàriament treballadors en actiu
Nivell:
B2.1
Modalitat:
-  
Descripció del curs


Amb aquest curs d’anglès general t'iniciaràs en el nivell B2 del Marc Comú Europeu, el nivell de competència estàndar mínim requerit tant en l'àmbit acadèmic com professional.

El nivell B2 (mitjà alt) és el nivell a partir del qual comences a sentir que pots conversar amb fluïdesa i confiança d'un ampli ventall de temes sense limitacions constants per falta d'estructures gramaticals o de vocabulari. 

Amb un enfocament oral i participatiu, treballaràs les quatre habilitats, consolidant la base gramatical que et permetrà avançar progressivament.

El curs t'inicia en la banda de competència del B2.1 i et permet acreditar-lo amb un certificat de la Universitat de Barcelona

Amb el nivell B2 assoliràs les competències següents:

 • Entendre les idees principals d'un text complex i abstracte en llenguatge estàndard
 • Entendre fins al detall d'una conversa en llenguatge estàndard
 • Argumentar detalladament i relacionant idees complexes 
 • Fer una presentació sobre un tema general o específic avaluant pros i contres
 • Resumir informació i arguments de diverses fonts com ara articles o informes, debats, presentacions, etc.
 • Escriure cartes formals o estàndard demanant informació, posant reclamacions, fent una oferta...

Continguts de llenguatge funcional:

 • Making polite enquiries
 • Giving and responding to opinions
 • Describing procedures
 • Suggesting ideas
 • Handling an awkward situation
 • Reporting an incident
 • Persuading 
 • Adding emphasis
  Cal fer prova de nivell. 
 
  Aquest curs forma part de l'itinerari de IDIOMES i et permet completar i progressar en la teva competència en anglès amb els cursos de: 
  

 

 
Requisits acadèmics:
Haver assolit un nivell B1
Certificació:
Certificat oficial de l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona.
Certificat d’aprofitament del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Cal una assistència mínima del 75%.
Per inscriure's cal:
 • Treballadors en actiu:
  • Fotocòpia DNI
  • Fotocòpia de la nòmina o rebut d'autònom del mes anterior 
  • 2024_Annex emplenat i signat
 
 • Treballadors aturats:
  • Fotocòpia DNI
  • Full OTG (DONO)
  • Acreditació del número de la Seguretat Social
  • 2024_Annex emplenat i signat

Les classes són en anglès amb un enfocament oral i participatiu on l’alumne posa en pràctica les estructures que va aprenent parlant des del primer dia.

Es treballa amb llibre de l’alumne, que garanteix un progrés ordenat de les estructures gramaticals i el vocabulari per consolidar la base i assolir progressivament els diferents nivells del Marc Comú Europeu.

 • Proves d’avaluació parcials i finals.