Exàmens i certificacions

NEW SCHOOL és centre preparador oficial dels exàmens de Cambridge i Centre Acreditat per l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona de manera que els alumnes que aproven el curs obtenen un certificat oficial de nivell expedit per la Universitat de Barcelona.

A partir de Junior 3, tots els alumnes que superin el curs obtenen el certificat de la Universitat de Barcelona.

En la línia de Joves, els cursos de preparació a exàmens de Cambridge són els següents:
  • T2:  Preliminary (B1)
  • T3 i T4:  First ( B2)
  • T5 i T6:  Advanced (C1)


En la línia d’Adults, els cursos específics de preparació a exàmens de Cambridge són els següents:
  • Preliminary Express (B1) 
  • First Express (B2) 
  • Advanced Express (C1)


 
 Què és el Marc Comú Europeu de Referència (MCERL)


El Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL) del Consell d’Europa és un estàndard internacional per descriure les competències lingüístiques en una llengua estrangera. Conté 6 nivells que van des del més baix, A1, fins al més alt, C2. Arreu del món, hi ha diferents empreses i universitats de prestigi que estan especialitzades en la certificació de competències lingüístiques basades en els descriptors del MCERL.

En un món on la cultura, la feina i els estudis es caracteritzen per la mobilitat internacional i el multilingüisme, cobren especial rellevància aquelles certificadores de més reconegut prestigi internacional com són Cambridge English Language AssessmentTOEFLCertaclesTrinity ESOL ExaminationsIELTS o BULATS. Aquesta última també avalua competències en alemany, francès i espanyol, ja que és un consorci format per la Cambridge English, l’Alliance Française, el Goethe Institut i la Universidad de Salamanca.

Algunes, tenen un perfil més acadèmic, altres es centren en competències de l’entorn laboral, però totes elles estan basades en els descriptors i estàndards que estableix el MCERL.

En el marc de l’estat espanyol, són també reconeguts, especialment en l’àmbit de l’administració pública, els examens de les Escoles Oficials d’Idiomes, entre altres.

Vegeu aquest breu vídeo de Cambridge English que explica el MCERL

Centre preparador de:

CambEng_96_P_CMYK 

 
Comparteix-ho: