C.P. Act. administratives en la relació amb el client

  Data d'inici:  26 de gener           Durada:  680h / 6,5 mesos            Màx. Alumnes:  13

 
Horari:
De dilluns a divendres de 9.00 a 15.00h
Preu:
Subvencionat
Pràctiques:
120h
Tipus:
Certificat de professionalitat
Adreçat a:
Treballadors a l'atur
Nivell:
2
Formació
-
Complementària:
40h
Descripció del curs

Una bona gestió administrativa és cabdal a qualsevol empresa o institució ja que és la base sobre la qual s'organitzen i es desenvolupen la resta d'operacions per assolir els objectius empresarials.  

Aquest Certificat de Professionalitat és de nivell 2 i amplia i aprofundeix en els continguts del C.P. Operacions auxiliars de serveis administratius i generals de nivell 1. Et proporciona una base sòlida de coneixements teòrics i pràctics així com 120h de pràctiques en empresa per convertir-te en un professional de la gestió administrativa. 
 

Apendràs a:

 • Realitzar i integrar operacions administratives complexes.
 • Utilitzar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació.
 • Gestionar informació entre diferents agents de l'organització.
 • Atendre el client al telèfon i al taulell.
 • Entrar i verificar dades amb eficàcia.
 • Comunicar-te en un nivell de suficiència en anglès.
 

Continguts:

 • MF Tècniques de recepció i comunicació (90h)
 • MF Operacions administratives comercials
  • Atenció al client en el procés comercial (40h)
  • Gestió administrativa del procés comercial (80h)
  • Aplicacions informàtiques de gestió comercial (40h)
 • MF Enregistrament de dades (90h)
 • MF Gestió d'arxius (60h)
 • MF Anglès (90h)
 • MF Ofimàtica
  • Sistema operatiu, cerca d'informació: internet, intranet i correu electrònic (30h)
  • Aplicacions informàtiques de tractament de textos (30h)
  • Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul (50h)
  • Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals (50h)
  • Aplicacions informàtiques per a presentacions gràfiques (30h)
 

Sortides professionals:

 • Auxiliar administratiu comercial
 • Auxiliar de suport administratiu a la gestió de compra-venda
 • Auxiliar d'oficina
 • Recepcionista-telefonista
 • Operadors de central telefònica

 

Formació opcional:

--
 

Requisits acadèmics:
Graduat escolar, Graduat en ESO, Prova d'accés al CFGM, CP Administratiu de nivell 1. 
Si no es té la titolació necessària, es realitza una prova de coneixements generals a NEW SCHOOL.
Certificació:
Per obtenir el certificat cal tenir una assistència mínima del 75% i superar el curs amb una nota d’Apte
Per inscriure's cal:
Fotocòpia DNI o NIE
Còpia full DONO de l’OTG
Acreditació número de la Seguretat Social
Còpies compulsades de títols de formació reglada (ESO, EGB, batxillerat, etc.)
CV actualitzat i amb foto

La metodologia del curs té un enfocament aplicat i pràctic, combinant les classes de coneixements teòrics amb la part pràctica.  Les classes teòriques es desenvolupen a partir de casos pràctics i el mètode d'aprenentatge és mixt, treballant en grups reduïts, grans grups o de manera individual en funció de l'objectiu de cada tasca. Es presentaran treballs a classe potenciant les presentacions en públic i les habilitats de comunicació i l'estructuració d'idees. 
Tots els formadors són experts en actiu amb una dil·latada experiència professional tant en el seu camp com en la formació.